L36

autobus i zmiany z linii L35 i L36

Od 1 marca 2021 r. nastąpią zmiany w rozkładach jazdy dla linii L35 oraz L36 (dni powszednie i weekendy). Dla linii lokalnej – L35, przywrócona zostanie obsługa przystanków przy ul. Willowej w Duczkach. Autobusy linii w miejscowości Duczki – zostaną skierowane w obu kierunkach trasą: 1) [kierunek: Wołomin – Stare Grabie]   …- ul. Szosa Jadowska – ul. Nowa – ul. Przytorowa – ul. Willowa – ul. Szosa Jadowska-… 2)

wnętrze busa z siedzeniami

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców dotyczącymi zmian w funkcjonowaniu linii lokalnej – L36, gmina Wołomin informuje, że w dalszym ciągu trwają prace związane z przebudową drogi powiatowej 4312W Zagościniec – Helenów. Z informacji uzyskanych od Wykonawcy prace na odcinku od ul. 100-lecia w Zagościńcu w kierunku miejscowości Helenów, zakończą się wiosną 2021 r. Zgodnie z powyższym trasa komunikacyjna linii lokalnej – L36, zostanie zmodernizowana w momencie zakończenia ww. prac.