L37

Czerwony autobus z pomarańczowymi elementami na tle niebieskiej infografiki

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców gminy Wołomin, kursującymi linią lokalną – L37, a także trwającą rozbudową drogi powiatowej nr 4314W na odcinku od drogi wojewódzkiej 634 do ronda w miejscowości Majdan od km 0+000,00 do km 4+863,38 w ramach zadania “Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4314W”, Wykonawca informuje, że: 1) przeprowadzany jest obecnie II etap czasowej organizacji ruchu, który zakłada wyłączenie trasy komunikacyjnej od ul. Krymskiej w Leśniakowiźnie