minigrant

Pasjonujące warsztaty rękodzielnictwa w ramach 'WOŁOMIN ODNOWA"

Podobnie jak w zeszłym roku Stowarzyszenie „Czas na lepsze” prowadzi interesujący projekt w ramach programu „Wołomin Odnowa” w kategorii minigrantów dla organizacji pozarządowych. Projekt realizowany jest na obszarze rewitalizacji, a jego głównym przesłaniem jest zwiększenie poziomu integracji społecznej i budowanie więzi pokoleniowych oraz międzysąsiedzkich. Tytuł projektu „Poznajmy swoje umiejętności” w pełni odzwierciedla to, co dotychczas zostało zorganizowane z sukcesem przez Stowarzyszenie. Wyroby z gliny szybkoschnącej, rękodzielnictwo – szydełkowanie, tworzenie prostej

Nabór wniosków na Minigranty Wołomińskiego Funduszu Senioralnego

Przypominamy, że od 1 do 30 października 2021 roku seniorzy mogą składać wnioski o przyznanie Minigrantów Wołomińskiego Funduszu Senioralnego na 2022 rok. Minigranty Wołomińskiego Funduszu Senioralnego udzielane są na wsparcie aktywności społecznej osób w wieku 60 lat i więcej, mieszkających na terenie Gminy Wołomin. Minigranty mogą być przyznawane w kwocie nie większej niż 5 000,00 zł rocznie dla jednego Wnioskodawcy (w wysokości maksymalnie do 300 zł na 1 osobę). Seniorzy

Oferta klubu koszykówki SPEED sport Wołomin

W dniu 16 sierpnia 2021 r. Klub koszykówki SPEED sport Wołomin prowadzony przez Fundację Promocji i Rozwoju Kultury Fizycznej SPEED sport z siedzibą w Warszawie 01-163 przy ul. Ostroroga 24A, złożył ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod tytułem „Wsparcie prowadzenia Drużyny koszykówki mężczyzn SPEED sport

seniorzy podpisują umowę

Uruchomiliśmy Minigrant Wołomińskiego Funduszu Senioralnego. O gminne środki dostępne w tegorocznej puli mogli ubiegać się wołomińscy seniorzy w wieku 60 +. Dzięki funduszom wspieramy aktywność i wspólnotowość grup senioralnych poprzez zapewnienie łatwego dostępu do środków na realizację ich działań. Z puli o kwocie prawie 32 tys. zł zorganizujemy min. wyjazdy integracyjne, wydarzenia kulturalne, patriotyczne, zajęcia artystyczne lub sportowe.