oferta

Sieć Życia  Seniorów

W dniu 10 czerwca 2021 r. Krajowy Sztab Ratownictwa Społecznego Sieci Ratunkowej z siedzibą w Łodzi przy ul. Tatrzańskiej 62/64 złożył ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020

Poznaj swój kraj 2021

W dniu 7 czerwca 2021 r. Towarzystwo Skautowe HORN z siedzibą w Wołominie przy Al. Armii Krajowej 34 złożyło ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży pt.: Poznaj swój kraj 2021-Cudze chwalicie, swego nie znacie. Zgodnie z art. 19a ust.

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

W dniu 24 maja 2021 r. Stowarzyszenie Zabiegany Wołomin z siedzibą w Wołominie przy ul. Polna 1/17 złożył ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem: Bieg wołomiński. Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza się na okres 7 dni: w Biuletynie Informacji

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

W dniu 19 maja 2021 r. Stowarzyszenie Zabiegany Wołomin z siedzibą w Wołominie przy ul. Polna 1/17 złożył ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem : Zabiegane treningi. Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza się na okres 7 dni: w Biuletynie

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z gminy Wołomin

W dniu 4 marca 2021 r. Uczniowski Klub Kolarski Huragan Wołomin z siedziba w Wołominie przy ul. Korsaka 4 złożył ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem : Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z gminy Wołomin. Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę

Szkolenie siatkarskie w ramach kategorii Młodzik

W dniu 24 lutego 2021 r. Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” z siedziba w Wołominie przy ul. Lipińskiej 4 złożyło ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem : Szkolenie siatkarskie w ramach kategorii –Młodzik. Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza się na

Szkolenie siatkarskie w ramach kategorii Kinder

W dniu 24 lutego 2021 r. Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” z siedziba w Wołominie przy ul. Lipińskiej 4 złożyło ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem : Szkolenie siatkarskie w ramach kategorii -Kinder. Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza się na