OPS

solidarni z Ukrainą

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie informuje, że od dnia 16 maja 2022 r. Punkt Konsultacyjny dla osób z Ukrainy Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Warszawskiej 8 będzie zamknięty. Wnioski o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego będą przyjmowane w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, aleja Armii Krajowej 34, piętro I, pokój nr 20 w godzinach: poniedziałek: 8.00-17.00, wtorek- czwartek: 8.00-16.00, piątek: 8.00-15.00.

Praca w OPS Wołomin

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie szuka pracowników na stanowisko: pracownika socjalnego do zespołu ds. usług oraz pracownika do działu finansowo-księgowego. Dla zainteresowanych więcej informacji w ogłoszeniach poniżej: Do pobrania: Ogłoszenie – pracownik socjalny do zespołu ds. usług .pdf Ogłoszenie – dział finansowo-ksiegowy .pdf

OPS w Wołominie zatrudni pracownika socjalnego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie poszukuje kandydata na stanowisko pracownika socjalnego do zespołu ds. usług (1 etat – umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika). Kandydaci mogą dostarczać dokumenty (CV oraz list motywacyjny) do dnia 25 kwietnia 2022r. na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie, Al. Armii Krajowej 34, 05-200 Wołomin lub na e-mail: ops@ops.wolomin.pl z dopiskiem: „Pracownik socjalny – umowa na zastępstwo”. Ośrodek skontaktuje się z wybranymi osobami.

Prawie 700 tys. zł na wsparcie osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin

Gmina Wołomin pozyskała prawie 700 tys. zł na wsparcie osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin! Dzięki dodatkowym środkom zapewnimy osobom potrzebującym pomoc osobistego asystenta, a opiekunom osób niepełnosprawnych chwilę wytchnienia, dodatkowe umiejętności lub wsparcie specjalistów. Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej będzie przez nas realizowany już po raz trzeci. W tym roku dzięki prawie pięciokrotnie wyższej kwocie pozyskanych środków – aż 569 tys zł – z pomocy asystenta osobistego skorzysta znacznie

Dodatek osłonowy w gminie Wołomin

Dodatek osłonowy to nowe świadczenie socjalne realizowane w 2022 r. Ma on stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli i wskazanym w ustawie cudzoziemcom, by zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego mieszkańcy gminy WOŁOMIN mogą składać od 10 stycznia 2022 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wołominie, Aleja Armii Krajowej 34, tel.: 22 776 50 23, 787 27 01. Kto może się ubiegać o dodatek

Niesforny Jaś

Już po raz trzeci w tym roku zapraszamy rodziny/opiekunów z dziećmi w wieku 6-10 lat na spektakl profilaktyczny poruszający tematykę zdrowego stylu życia z elementami edukacji z zakresu uzależnień w wykonaniu Impresariatu Artystycznego Teart. Spektakl „Niesforny Jaś” odbędzie się w najbliższą sobotę 20 listopada 2021 r. o godzinie 12.30 w Miejskim Domu Kultury w Wołominie. Wstęp wolny. Na wydarzenie zaprasza Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie.

tydzień dla osób dotkniętych przemocą kampania

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Wołominie organizuje akcję społeczną „Tydzień dla osób dotkniętych przemocą”. Zapraszamy na bezpłatne konsultacje ze specjalistami w dniach od 13 września 2021 r. do 17 września 2021 r. w godz. 09:00-11:00 oraz 15:00-17:00 w Punkcie Konsultacyjnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie, ul. Warszawska 8. Numer kontaktowy 572 106 341.

Gryżyna Dylewska odchodzi na emeryturę

Zasłużoną emeryturę rozpoczyna Pani Gryżyna Dylewska. Przez ponad 30 lat Pani Grażyna była pracownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej i koordynatorem Dziennego Domu Senior +. Przez te lata prowadziła niezwykle odpowiedzialną oraz pełną poświęcenia służbę na rzecz społeczności Wołomina. Pomoc społeczna wymaga szczególnych predyspozycji, wiedzy i przygotowania, ale w pomaganiu innym najważniejsze są życzliwość i empatia do drugiego człowieka. Taki zbiór cech zdarza się nieczęsto, tym bardziej będzie nam Pani Grażyny brakować!

Rodzina ostoją

W ubiegłym roku wołomiński Ośrodek Pomocy Społecznej zakończył się dwuletni projekt „Rodzina ostoją”. Z fachowego wsparcia skorzystały m.in. rodziny wielodzietne, z niepełnosprawnościami lub długotrwale bezrobotne. Na realizacje projektu pozyskaliśmy ponad 330 tysięcy złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Celem projektu był wzrost aktywności społeczno-zawodowej oraz zwiększenie szans na zatrudnienie w trudnej sytuacji życiowej. Wsparcie aktywności społeczno-zawodowej rodzin było kluczowe. Rodziny wzięły udział w warsztatach, wyjazdach integracyjnych a także

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

Zaświadczenia w ramach części 2 programu „Czyste powietrze” wydaje Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie (dalej: OPS) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej: WFOŚiGW) informuje, że od dnia 21.10.2020 r. można składać wnioski o dofinansowanie dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania w ramach części 2 programu priorytetowego „Czyste powietrze”. Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej