ośrodek pomocy społecznej

solidarni z Ukrainą

Informujemy, że zmianie ulegają godziny pracy punktu obsługi osób z Ukrainy zlokalizowanego przy ul. Warszawskiej 8 w Wołominie. Od dn. 4 maja 2022 roku wnioski o wypłatę świadczenia „300zł” będą przyjmowane w godzinach: poniedziałek: 9.00-17.00 wtorek: 9.00-16.00 środa: 9.00-16.00 czwartek: 9.00-16.00 piątek: 9.00-15.00

Dodatek osłonowy w gminie Wołomin

Dodatek osłonowy to nowe świadczenie socjalne realizowane w 2022 r. Ma on stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli i wskazanym w ustawie cudzoziemcom, by zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego mieszkańcy gminy WOŁOMIN mogą składać od 10 stycznia 2022 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wołominie, Aleja Armii Krajowej 34, tel.: 22 776 50 23, 787 27 01. Kto może się ubiegać o dodatek

Gryżyna Dylewska odchodzi na emeryturę

Zasłużoną emeryturę rozpoczyna Pani Gryżyna Dylewska. Przez ponad 30 lat Pani Grażyna była pracownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej i koordynatorem Dziennego Domu Senior +. Przez te lata prowadziła niezwykle odpowiedzialną oraz pełną poświęcenia służbę na rzecz społeczności Wołomina. Pomoc społeczna wymaga szczególnych predyspozycji, wiedzy i przygotowania, ale w pomaganiu innym najważniejsze są życzliwość i empatia do drugiego człowieka. Taki zbiór cech zdarza się nieczęsto, tym bardziej będzie nam Pani Grażyny brakować!

Rodzina ostoją

W ubiegłym roku wołomiński Ośrodek Pomocy Społecznej zakończył się dwuletni projekt „Rodzina ostoją”. Z fachowego wsparcia skorzystały m.in. rodziny wielodzietne, z niepełnosprawnościami lub długotrwale bezrobotne. Na realizacje projektu pozyskaliśmy ponad 330 tysięcy złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Celem projektu był wzrost aktywności społeczno-zawodowej oraz zwiększenie szans na zatrudnienie w trudnej sytuacji życiowej. Wsparcie aktywności społeczno-zawodowej rodzin było kluczowe. Rodziny wzięły udział w warsztatach, wyjazdach integracyjnych a także