pamiętamy

obelisk z kwiatami

158 lat temu rozpoczęło się Powstanie Styczniowe. Wiele miejsc, w których oddajemy dziś hołd bohaterom tamtych wydarzeń, pokazuje jak wielki był to zryw niepodległościowy całego narodu przeciw carskiej Rosji. Dziś Elżbieta Radwan Burmistrz Wołomina wspólnie z zastępcami Dariuszem Szymanowskim i Łukaszem Markiem złożyli kwiaty pod obeliskiem „Bohaterom Powstania Styczniowego” w Wołominie. Każdego roku obchody powstania styczniowego gromadzą zainteresowanych zrywem styczniowym. Tegoroczna rocznica ze względu na pandemię różni się od poprzednich.

Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan i zastępca Burmistrza Łukasz Marek składa wiązankę przy tablicy

Dzisiaj przypada 64. rocznica powstania węgierskiego 1956 roku. Elżbieta Radwan Burmistrz Wołomina wraz ze swoim zastępcą Łukaszem Markiem złożyli dziś symboliczną wiązankę jako gest pamięci o naszych braciach znad Dunaju, którzy zbrojnie wystąpili przeciwko ówczesnemu rządowi. Bunt Węgrów był próbą uwolnienia się spod sowieckiej dominacji i przełamania monopolu partii komunistycznej. Wspólne doświadczenie walki, wzajemne wsparcie połączyły nasze narody więzami znacznie mocniejszymi niż piękne słowa i deklaracje. „Przyjaciele – pamiętamy”!