praca w Wołominie

Nabór na stanowisko zastępcy dyrektora OPS w Wołominie

Do 27 lipca 2023 roku trwa nabór na stanowisko podinspektora/ inspektora w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Wołominie. Zachęcamy do składania aplikacji – szczegółowe informacje zamieszamy poniżej. Niezbędne wymagania od kandydatów: • posiadanie obywatelstwa polskiego, • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, • posiadanie nieposzlakowanej opinii, •

Nabór na stanowisko zastępcy dyrektora OPS w Wołominie

Adekwatnie do posiadanej wiedzy i doświadczenia możesz aplikować na odpowiednie stanowisko urzędnicze: młodszy referent / referent / informatyk / starszy informatyk. Oferujemy ciekawą i stabilną pracę w miłym, zgranym zespole oraz możliwości awansu i rozwoju zawodowego. Informacje nt. wymagań, zadań, warunków pracy oraz listę dokumentów niezbędnych do złożenia aplikacji znajdziecie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy Wołomin (aktywny link do ogłoszenia). Na zgłoszenia kandydatów czekamy do 14 października 2022 roku