PWIK

Laborant w Laboratorium Kontroli Jakości Wody i Ścieków - oferta pracy w PWiK

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin poszukuje osoby na stanowisko: Laborant w Laboratorium Kontroli Jakości Wody i Ścieków   Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie: Wykonywanie badań fizykochemicznych wody, ścieków i osadów ściekowych. Pobieranie i transportowanie próbek wody, ścieków i osadów ściekowych do badań zgodnie z obowiązującymi normami, procedurami i instrukcjami. Udział w przygotowywaniach nowych metod badawczych, doskonalenie technik laboratoryjnych prowadzenie procesu

Wyniki konkursu "Skąd się bierze woda w kranie?"

Do 22 kwietnia 2022 r. można było składać prace plastyczne w konkursie „Skąd się bierze woda w kranie?”, który dla uczniów szkół podstawowych zorganizowała gmina Wołomin oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wołominie. Łącznie wpłynęło 70 prac: • w kategorii A (dla uczniów kl. I-III) – 57 prac, • w kategorii B (dla uczniów kl. IV-VI) – 9 prac, • w kategorii C (dla uczniów kl. VII-VIII) – 4 prace.

Możliwe spadki ciśnienia wody w dn. 14-25.03.2022

PWiK Wołomin dba, żeby w kranach mieszkańców gminy Wołomin płynęła woda doskonałej jakości! Dlatego już wkrótce na SUW Graniczna ruszą prace związane z wymianą głównego rurociągu wody uzdatnionej. W związku z pracami w dn. 14-25 marca 2022 roku w sieci wodociągowej na terenie całej gminy Wołomin może spadać ciśnienie wody. Prosimy o wyrozumiałość!

logotyp PWiK

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wołominie informuje, że w związku z awarią sieci kanalizacji sanitarnej w poniedziałek 29.11.2021 nastąpi zamknięcie ulicy Sasina dla ruchu. Ruch zostanie zorganizowany zgodnie z załączonym szkicem pochodzącym z projektu organizacji ruchu. Czasu usuwania awarii – 1 dzień – bezpośrednio po robotach przywrócony zostanie stan pierwotny pasa drogowego.   Do pobrania:  Projekt organizacji ruchu

To już ponad 7 mln zł na inwestycje wodno-kanalizacyjne dla gminy Wołomin

Łącznie ponad 7 mln zł na inwestycje wodno-kanalizacyjne dla Gminy Wołomin! Otrzymaliśmy dodatkowy 1,1 mln zł dofinansowania do budowy i modernizacji urządzeń wodno-kanalizacyjnych na terenie gminy. Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymaliśmy 7 276 927,94 zł. Dzięki dodatkowo pozyskanym środkom do końca 2022 roku zbudujemy nową kanalizację sanitarną od długości 3,6 km, zmodernizujemy 1,95 km sieci wodociągowej, zmodernizujemy oczyszczalnię ścieków w Wołominie – komory dopływowo-rozdzielczej przepompowni Gryczana,

Ważny komunikat PWiK Sp. z o.o. w Wołominie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie informuje, że wyniki laboratoryjne jakości mikrobiologicznej wody są obecnie prawidłowe. Badania wykonało akredytowane Laboratorium. Dzięki szybko podjętym działaniom zlokalizowano źródło zanieczyszczenia na Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Granicznej 1 w Wołominie. Natychmiastowa decyzja o rozpoczęciu procesu chlorowania pozwoliła szybko poprawić stan jakości wody. Zarząd Przedsiębiorstwa pozostaje w stałym kontakcie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną i prowadzi stały monitoring jakości wody. Efekty procesu