szkody łowieckie

Dlaczego za dziki odpowiada starostwo?

Dzik w poszukiwaniu pożywienia potrafi pokonać dystans nawet 40 km w ciągu jednej nocy! Zasięg jego bytowania zdecydowanie wykracza poza granice jednej gminy. Łatwy dostęp do jedzenia zachęca dziki do wizyt w okolicy zabudowań. Problem narasta wraz z rozwojem miast, które pochłaniają kolejne tereny, na których wcześniej bytowały zwierzęta. Ponieważ dzika zwierzyna nie należy do żadnej z gmin – stanowi własność Skarbu Państwa – na wszelkie działania związane z dzikami

Na zdjęciu dwa duze dziki

Wnioski o odszkodowanie za szkody łowieckie – w uprawach i płodach rolnych wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łosie) na obszarach obwodów łowieckich polnych i niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez jelenie, daniele, sarny i dziki na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich należy składać: 1. osobiście w punktach podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, przy ulicach: a) Jagiellońskiej 26