Traugutta

Nowe oblicze ulicy Traugutta

Modernizacja ulicy Traugutta na odcinku od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Sikorskiego w Wołominie zakończona. Odbiór techniczny za nami! Na wskazanym odcinku wybudowano nową jezdnię, chodniki, zjazdy do posesji i kanalizację deszczową. Przebudowano sieć elektroenergetyczną i oświetlenie uliczne. Całość wykonano z zewnętrznym dofinansowaniem. Na tę inwestycję gmina Wołomin pozyskała dofinansowanie z Funduszu Polski Ład w wysokości ponad 3,8 mln zł. Zobacz, jak prezentuje się ulica Traugutta w

zamknięcie drogi

8 sierpnia na ulicy Traugutta w Wołominie rozpoczną się prace związane w budową 2 wyniesionych skrzyżowań – z ulicami Matejki oraz Poniatowskiego. Prace potrwają około 4 tygodni. Organizacja ruchu w związku z budową wyniesionego skrzyżowania ulic Traugutta i Matejki W czwartki oraz soboty (dni targowe) kupcy handlujący na wyznaczonym odcinku ulicy Matejki zostali zobowiązani do ustawienia swoich stoisk w sposób umożliwiający mieszkańcom swobodny wyjazd do i z posesji. Na ulicy

Utrudnienia w ruchu na ulicy Traugutta

Wykonawca prac budowlanych na ulicy Traugutta w Wołominie informuje, że w dniu 08.08.23 r. (wtorek) odbędzie się asfaltowanie warstwy ścieralnej na ulicy Traugutta na odcinku od ulicy Matejki do ulicy Legionów. Termin może ulec zmianie ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne. Odcinek drogi będzie wyłączony na cały dzień z ruchu pojazdów. Prosimy mieszkańców o wystawienie pojazdów z posesji w dniu asfaltowania do godziny 7.00 poza odcinek objęty pracami. Dodatkowo od

Zmiany na ulicy Traugutta

Wykonawca prac budowlanych na ulicy Traugutta informuje, że od dnia 26.06.2023 r. do dnia 24.07.2023 r. planuje zamknąć skrzyżowanie ulicy Traugutta i Słowackiego w związku z budową wyniesionego skrzyżowania. Równocześnie dnia 26.06.2023r. zostanie otwarte skrzyżowanie ulicy Traugutta z ulicą Kiejstuta.

Zdjęcie poglądowe - remont ulicy

W związku z planowanym asfaltowaniem ulicy Traugutta na odcinku od Sikorskiego do Matejki w dniach 25-26 kwietnia 2023 roku (wtorek-środa) ulica będzie zamknięta dla ruchu – wjazd i wyjazd z posesji nie będzie możliwy. Uwaga! W razie niesprzyjających warunków pogodowych prace mogą zostać przełożone na inny termin! Zdjęcie poglądowe.

Zdjecie przedstawia plan ulicy Traugutta w Wołominie

Niniejsza organizacja ruchu przewiduje wykonanie robót na 7 odcinkach ulicy Traugutta w Wołominie. Dopuszcza się realizację robót na różnych odcinkach jednocześnie. Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu: 31 stycznia 2023 r. Termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu na budowanym odcinku: IV kwartał 2023 r. Odcinek 1-pomiędzy ul. Legionów a ul. Kościuszki około 50,00 [m] zakłada realizację wszelkich robót budowlanych przewidzianych pozwoleniem na budowę. Charakter i specyfika robót wymusza zamknięcie ul