Projekt czasowej organizacji ruchu na ul. Traugutta w Wołominie

Zdjecie przedstawia plan ulicy Traugutta w Wołominie

Niniejsza organizacja ruchu przewiduje wykonanie robót na 7 odcinkach ulicy Traugutta w Wołominie. Dopuszcza się realizację robót na różnych odcinkach jednocześnie.
Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu: 31 stycznia 2023 r.
Termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu na budowanym odcinku: IV kwartał 2023 r.

Odcinek 1-pomiędzy ul. Legionów a ul. Kościuszki około 50,00 [m] zakłada realizację wszelkich robót budowlanych przewidzianych pozwoleniem na budowę. Charakter i specyfika robót wymusza zamknięcie ul Traugutta na tym odcinku, gdzie dla zabezpieczenia robót przewidziano oznakowanie pionowe z J-03/01/23/A odpowiednimi zastawami drogowymi jak w części graficznej opracowania. Na wyłączonym odcinku drogi dozwolony będzie ruch pojazdów budowy oraz dojazd do posesji.

Odcinek 2-pomiędzy ul. Kościuszki a ul. Poniatowskiego około 65,00 [m] zakłada realizację wszelkich robót budowlanych przewidzianych pozwoleniem na budowę. Charakter i specyfika robót wymusza zamknięcie ul Traugutta na tym odcinku, gdzie dla zabezpieczenia robót przewidziano oznakowanie pionowe z odpowiednimi zastawami drogowymi jak w części graficznej opracowania. Na wyłączonym odcinku drogi dozwolony będzie ruch pojazdów budowy oraz dojazd do posesji.

Odcinek 3-pomiędzy ul. Poniatowskiego a ul. Mickiewicza około 70,00 [m] zakłada realizację wszelkich robót budowlanych przewidzianych pozwoleniem na budowę. Charakter i specyfika robót wymusza zamknięcie ul Traugutta na tym odcinku, gdzie dla zabezpieczenia robót przewidziano oznakowanie pionowe z odpowiednimi zastawami drogowymi jak w części graficznej opracowania. Na wyłączonym odcinku drogi dozwolony będzie ruch pojazdów budowy oraz dojazd do posesji.

Odcinek 4-pomiędzy ul. Mickiewicza a ul. Matejki około 65,00 [m] zakłada realizację wszelkich robót budowlanych przewidzianych pozwoleniem na budowę. Charakter i specyfika robót wymusza zamknięcie ul Traugutta na tym odcinku, gdzie dla zabezpieczenia robót przewidziano oznakowanie pionowe z odpowiednimi zastawami drogowymi jak w części graficznej opracowania. Na wyłączonym odcinku drogi dozwolony będzie ruch pojazdów budowy oraz dojazd do posesji.

Odcinek 5-pomiędzy ul. Matejki a ul. Słowackiego około 65,00 [m] zakłada realizację wszelkich robót budowlanych przewidzianych pozwoleniem na budowę. Charakter i specyfika robót wymusza zamknięcie ul Traugutta na tym odcinku, gdzie dla zabezpieczenia robót przewidziano oznakowanie pionowe z odpowiednimi zastawami drogowymi jak w części graficznej opracowania. Na wyłączonym odcinku drogi dozwolony będzie ruch pojazdów budowy oraz dojazd do posesji.

Odcinek 6-pomiędzy ul. Słowackiego a ul. Kiejstuta około 65,00 [m] zakłada realizację wszelkich robót budowlanych przewidzianych pozwoleniem na budowę. Charakter i specyfika robót wymusza zamknięcie ul Traugutta na tym odcinku, gdzie dla zabezpieczenia robót przewidziano oznakowanie pionowe z odpowiednimi zastawami drogowymi jak w części graficznej opracowania. Na wyłączonym odcinku drogi dozwolony będzie ruch pojazdów budowy oraz dojazd do posesji.

Odcinek 7-pomiędzy ul. Kiejstuta a ul. Sikorskiego około 70,00 [m] zakłada realizację wszelkich robót budowlanych przewidzianych pozwoleniem na budowę. Charakter i specyfika robót wymusza zamknięcie ul Traugutta na tym odcinku, gdzie dla zabezpieczenia robót przewidziano oznakowanie pionowe z odpowiednimi zastawami drogowymi jak w części graficznej opracowania. Na wyłączonym odcinku drogi dozwolony będzie ruch pojazdów budowy oraz dojazd do posesji.

Poszczególne odcinki zgodnie z planami sytuacyjnymi zostaną odpowiednio wygrodzone zaporami drogowymi. W celu usprawnienia ruchu zostanie wprowadzone tymczasowe oznakowanie drogowe. Realizacja robót na poszczególnych odcinkach zakłada całkowite zamknięcie ulicy Traugutta. W związku z zamknięciem odcinka drogi wystąpią utrudnienia wynikające z konieczności ograniczenia dostępu do drogi z dróg poprzecznych oraz dojazdu do posesji. Poruszanie się po zamkniętym odcinku będzie zabronione z wyjątkiem pojazdów budowy oraz pieszych a także dojazdów do posesji położonych przy odcinku drogi objętym robotami, dla których zostaną ustawione odpowiednie wygrodzenia. Roboty w zakresie zamkniętego odcinka będą szczelnie wygrodzone i zabezpieczone. Prowadzenie robót przy zjazdach do posesji będzie wcześniej uzgodnione z właścicielami posesji a czas ich trwania ograniczony do niezbędnego minimum.

Więcej informacji na temat czasowej organizacji ruchu można znaleźć w załączonym poniżej pliku (kliknij na dokument, aby rozpocząć pobieranie):
Projekt czasowej organizacji ruchu na ul. Traugutta w Wołominie (.PDF)