wirus grypy ptaków

Grypa ptaków - hodowco, sprawdź, czy przestrzegasz zasad bioasekuracji

Pojawiły się już pierwsze w tym sezonie ogniska choroby u ptaków dzikich oraz hodowlanych. Warunki atmosferyczne i migracja ptaków powodują, że utrzymuje się wysoki poziom zagrożenia kolejnymi ogniskami grypy ptaków w gospodarstwach utrzymujących drób. Hodowcy drobiu mają obowiązek ściśle przestrzegać zasad bioasekuracji. Pamiętajmy – każde kolejne ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków generuje straty dla całego sektora drobiarskiego. Wspólne działania i wysiłek hodowców drobiu na rzecz zabezpieczenia swoich gospodarstw przed wniknięciem

kura dróg

W związku z wystąpieniem na terenie województwa mazowieckiego ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) apelujemy do wszystkich hodowców drobiu oraz osób pracujących na fermach o zachowanie szczególnych środków ostrożności. Grypa ptaków jest chorobą wirusową występującą u drobiu i ptaków dzikich. Może mieć różny przebieg – od łagodnych problemów z oddychaniem do ostrej postaci ze śmiertelnością sięgająca do 100%. Największe straty powodują epidemie HPAI u drobiu utrzymywanego w fermach przemysłowych na