Grypa ptaków – hodowco, sprawdź, czy przestrzegasz zasad bioasekuracji

Grypa ptaków - hodowco, sprawdź, czy przestrzegasz zasad bioasekuracji

Pojawiły się już pierwsze w tym sezonie ogniska choroby u ptaków dzikich oraz hodowlanych. Warunki atmosferyczne i migracja ptaków powodują, że utrzymuje się wysoki poziom zagrożenia kolejnymi ogniskami grypy ptaków w gospodarstwach utrzymujących drób. Hodowcy drobiu mają obowiązek ściśle przestrzegać zasad bioasekuracji.

Pamiętajmy – każde kolejne ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków generuje straty dla całego sektora drobiarskiego. Wspólne działania i wysiłek hodowców drobiu na rzecz zabezpieczenia swoich gospodarstw przed wniknięciem wirusa to kluczowe elementy, które pozwalają na minimalizację ryzyka wystąpienia kolejnych obostrzeń w tym sektorze.

O grypie ptaków
Grypa ptaków to zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są wszystkie gatunki drobiu i wiele gatunków ptaków dzikich. Wirus grypy może wywoływać zachorowania i bardzo wysoką śmiertelność u ptactwa domowego.
Stwierdzenie ogniska choroby powoduje konieczność likwidacji zakażonego stada oraz skutkuje ograniczeniami dla sektora drobiarskiego, które wpływają m.in. na czasową utratę rynków zbytu, a w konsekwencji funkcjonowanie hodowców i zakładów.
Wektorem wirusa grypy są ptaki dzikie, przede wszystkim gatunki związane ze środowiskiem wodnym, czyli kaczki, gęsi i łabędzie.

Jak uniknąć zakażenia drobiu?
Bieżąca sytuacja epizootyczna w zakresie grypy ptaków wymaga szczególnej uwagi i wzmożonej ostrożności hodowców drobiu na całym terytorium Polski w celu minimalizacji ryzyka przeniesienia wirusa na teren gospodarstw.

Hodowcy drobiu mają obowiązek ściśle przestrzegać następujących zasad bioasekuracji:
• Nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których mają dostęp ptaki dzikie.
• Uniemożliwić dostęp drobiu do zbiorników wodnych, do których mają dostęp dzikie ptaki.
• Nie wozić na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych.
• Utrzymywać drób w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami.
• Przechowywać i odpowiednio zabezpieczyć pasze tak, aby nie miały do niej dostępu dzikie ptaki.
• Wyłożyć maty dezynfekcyjne przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym.
• Zgłaszać do powiatowego lekarza weterynarii miejsca, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki.
• Przestrzegać zasad higieny, tj. myć i odkażać ręce oraz stosować odzież ochronną oraz obuwie ochronne przy wchodzeniu do budynków inwentarskich.
• Czyścić i odkażać narzędzia i sprzęt używany do obsługi zwierząt.

Zastosowanie się do wymienionych obowiązków, w tym w szczególności zachowanie podstawowych zasad higieny, czyli częste mycie rąk ciepłą woda z mydłem, dezynfekcja pomieszczeń inwentarskich, przy jednoczesnym ograniczeniu do niezbędnego minimum liczby osób wchodzących do pomieszczeń inwentarskich, są prostymi, a jednocześnie bardzo efektywnymi, sposobami zmniejszającymi ryzyko wystąpienia choroby gospodarstwie.

Źródło: Serwis Rzeczypospolitej Polskiej (bezpośredni link do wpisu)

Dokumenty (kliknij na poniższy link, żeby rozpocząć pobieranie):
ulotka informacyjna dot. zasad bioasektuacji (.PDF)

Aktualną sytuację (Stan ognisk grypy ptaków w Polsce) można śledzić na stronie Krajowej Rady Drobiarstwa Izba Gospodarcza w Warszawie (bezpośredni link do wpisu).