wody termalne

specjalistyczny sprzęt na placu budowy

Na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie trwają intensywne przygotowania do rozpoczęcia prac nad wykonaniem odwiertu badawczego GT-1. Obecnie na tyłach Pływalni szykowany jest prac budowy – ten etap potrwa około 4 tygodni. Następnie przez okres około 3 miesięcy maszyny będą drążyć otwór do głębokości 1600m (±10%). Na koniec zostaną pobrane próbki, dzięki którym poznamy odpowiedź na pytanie, czy pod Wołominem znajdują się złoża wód termalnych, a jeśli

Dowiedzieliśmy się więcej o poszukiwaniach wód termalnych w Wołominie

W czwartek 27 października w świetlicy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wołominie odbyło się spotkanie informacyjne poświęcone poszukiwaniu wód termalnych w mieście – prace nad wykonaniem odwiertu rozpoczną się niebawem właśnie na terenie Ośrodka. Podczas spotkania Hubert Skowron, Inżynier Kontraktu (Geotermia Sp. z o.o.) i Rafał Góra, Kierownik Budowy/Odwiertu (UOS Grilling S.A.) oraz zastępcy burmistrza Wołomina: Dariusz Szymanowski i Łukasz Marek opowiedzieli o zakresie planowanych działań, obszarach terenu OSiR czasowo

Poszukiwania wód termalnych - materiał informacyjny

Gmina Wołomin inwestuje w zieloną energię! Na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie zostanie wykonany odwiert badawczy GT-1, dzięki któremu dowiemy się, czy pod miastem znajdują się złoża wód termalnych w ilości i o parametrach umożliwiających ich wykorzystanie. Przed nami długotrwały i skomplikowany proces inwestycyjny, który może jednak przynieść duże korzyści dla gminy i jej mieszkańców. Na obecnym etapie trudno przewidzieć, czy znajdujące się pod Wołominem złoża będą

Geotermia - sprawdź, gdzie będą prowadzone prace

Trwają przygotowania do rozpoczęcia prac nad wykonaniem odwiertu GT-1, dzięki któremu sprawdzimy, czy Wołomin posiada złoża wód termalnych, które moglibyśmy wykorzystać np. do ogrzewania mieszkań i domów. Teren Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie – to w tym miejscu wykonamy odwiert i sprawdzimy, czy Wołomin posiada złoża wód termalnych. Zachęcamy do zapoznania się z mapą, na której zaznaczono teren, który zostanie wygrodzony i wyłączony z użytkowania na czas prowadzenia

Wprowadziliśmy wykonawcę na teren inwestycji

W czwartek 15 września br. wprowadziliśmy wykonawcę na miejsce odwiertu geotermalnego. Wykonanie odwiertu to jedyny sposób, by sprawdzić, czy pod Wołominem, zgodnie z badaniami wstępnymi płyną gorące źródła. Wykorzystywanie wód z głębin byłoby ogromną szansą dla gminy. Podziemne źródła mogą stać się lokalnymi źródłami energii cieplnej, co w obliczu kryzysu energetycznego nabiera jeszcze większego znaczenia. Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego zostało powierzone firmie UOS DRILLING S.A. Wkrótce na terenie Ośrodka

Poszukiwanie wód termalnych w Wołominie – wyłoniono Wykonawcę odwiertu!

W gminie Wołomin podpisano umowę z firmą UOS DRILLING S.A. na wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego. W ten sposób zakończono intensywny, kilkumiesięczny etap prac przygotowawczych nad tym wielkim projektem, który teraz, w obliczu nadciągającego kryzysu energetycznego nabiera dodatkowego znaczenia. Podziemne źródła mogą stać się lokalnymi źródłami energii cieplnej. Czy będzie to możliwe przekonamy się już za kilka miesięcy. Wołomin znalazł się w elitarnym gronie gmin, które jako pierwsze pozyskały środki

Wkraczamy w kolejny etap działań związanych z poszukiwaniem wód termalnych

Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan podpisała w dn. 5 kwietnia 2022 roku umowę z p. Łukaszem Białczakiem, Prezesem Zarządu spółki Geotermia Polska Sp. z o.o. w sprawie pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu polegającej na sprawowaniu nadzoru i dozoru geologicznego podczas wykonywania prac określonych w projekcie robót geologicznych na wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego wód termalnych w Wołominie wraz z wykonaniem badań laboratoryjnych i opracowaniem właściwych dokumentacji. Inżynier Kontraktu to kluczowa postać przy

Wizyta studyjna w PEC Geotermia Podhalańska S.A.

Wołomin znalazł się w elitarnym gronie gmin, które jako pierwsze pozyskały środki zewnętrzne na poszukiwanie wód termalnych. Fundusze pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z programu „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”. Nim ruszą prace na terenie inwestycji, delegacja z Urzędu Miejskiego w Wołominie udała się z wizytą studyjną do PEC Geotermia Podhalańska S.A. Wizyta była okazją do przyjrzenia się z bliska instalacji oraz rozmowy na temat możliwych

Zdobywamy miliony dla Wołomina

Zdobywamy miliony dla Wołomina – takie hasło przyświecało rozmowie Elżbiety Radwan Burmistrz Wołomina oraz jej zastępcy Łukasza Marka z redaktorem lokalnego radia FAMA.  Podczas rozmowy omówiono pozyskane w ostatnich dniach dofinansowania – ponad 12 mln zł na poszukiwanie i rozpoznanie zasobów wód termalnych w Wołominie oraz prawie 1,3 mln zł na rewitalizację wołomińskich kamienic. Wytrwałe i skuteczne sięganie po fundusze zewnętrzne to sposób na szybszy rozwój gminy. Zachęcamy do wysłuchania