Tak działa Bezpieczny Wołomin

Tak działa Bezpieczny Wołomin

Bezpieczny Wołomin to wielowymiarowy program poświęcony ogólnie rozumianej poprawie bezpieczeństwa na terenie Gminy Wołomin. Pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego od 2018 roku realizują szereg działań skierowanych do różnych grup mieszkańców.

Od września 2018 roku żołnierze „Patrolu Saperskiego” 1 Warszawskiej Brygady Pancernej Warszawa-Wesoła prowadzą zajęcia w szkołach na terenie gminy Wołomin na temat „Jak postępować ze znalezionymi niewybuchami, niewypałami”. Promują służbę w szeregach Wojska Polskiego oraz prezentują sprzęt służący do zabezpieczania i neutralizacji niewybuchów i niewypałów. Do tej pory odwiedzili 5 szkół z terenu gminy. Zajęcia w szkołach to dodatkowa działalność żołnierzy. Oprócz zajęć z dziećmi i młodzieżą saperzy są w trakcie stałego dyżuru.

Bezpieczeństwo to sprawa ważna dla wielu mieszkańców, którzy dali temu wyraz oddając swoje głowy w ramach Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego na programy poświęcone jego poprawie.
6 marca 2019 roku zostały otwarte koperty z ofertami na przeprowadzenie kursu wdrożeniowego „Operatora bezzałogowego statku powietrznego do 25 kg” dla urzędników Urzędu Miejskiego w Wołominie oraz Strażników Miejskich. Dron ma służyć poprawie bezpieczeństwa m.in. dzięki zamontowaniu czujników jakości opału wykorzystywanego przez mieszkańców, monitorowania imprez miejskich i zgromadzeń oraz wykonywania kontroli serwisowych internetu szerokopasmowego. Wybrano najkorzystniejszą ofertę, kurs z obsługi sprzętu planowany jest na kwiecień – maj 2019 roku. Jednocześnie rozpoczęliśmy procedurę rozpoznawania rynku platform bezzałogowych pod kątem przyszłego zakupu drona dla Urzędu. Działania związane są z realizacją projektu „Mobilny Monitoring”.

Drugim projektem realizowanym w ramach Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego jest „Pierwsza Pomoc Przedmedyczna”. We współpracy z Wydziałem Planowania Rozwoju i Rewitalizacji planowane jest przeprowadzenie szkoleń z pierwszej pomocy dla seniorów. Kolejnym ukłonem w kierunku starszych mieszkańców gminy jest  „Segregator dla seniora”. Można go pobrać w Wydziale Planowania i Rewitalizacji Urzędu Miejskiego w Wołominie (pokój 210, 2 piętro). W podręcznym segregatorze znajdują się m.in. przydatne informacje dotyczące zachowania w sytuacjach potencjalnie niebezpiecznych oraz najważniejsze numery telefonów.

Kategoria: