Targowisko miejskie przy ul. 1 Maja w Wołominie wznawia działalność

Targowisko miejskie przy ul. 1 Maja w Wołominie wznawia działalność

Targowisko przy ul. 1 Maja w Wołominie wznawia działalność od 18 kwietnia (sobota) z zachowaniem wszelkich obowiązujących obostrzeń związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS CoV–2.

Otwarcie targowiska podyktowane jest potrzebą zwiększenia dostępu do świeżej żywności oraz umożliwienia prowadzenia działalności gospodarczej lokalnym przedsiębiorcom. Dopuszczony zostaje wyłącznie handel artykułami spożywczymi,  środkami czystości i roślinami. Handel odbywać sie będzie w czwartki i soboty w godz. 6:00-12:00 (w godz. 10:00-12:00 – wejście i sprzedaż tylko dla seniorów).

Aby funkcjonowanie targowiska nie zostało zakłócone należy bezwzględnie przestrzegać wytycznych organizacyjnych i sanitarnych.

Wytyczne organizacyjne:

 • dopuszczone do handlu zostały tylko dwa główne place targowe znajdujące się przy ul. Matejki;
 • liczba stanowisk handlowych została ograniczona i wyznaczana przez Administrację targowiska;
 • wjazd i wyjazd pojazdów kupców na poszczególne place możliwy jest tylko jedną wyznaczoną bramą od ul. Matejki (jedna brama na plac);
 • wjazd kupców możliwy jest tylko w godzinach 4:00-5:30 (dotychczasowa rezerwacja miejsca do handlu nie obowiązuje);
 • z handlu całkowicie wyłączony zostaje parking i ul. Matejki;
 • sprzedawca zobowiązany jest do zajęcia, w miarę możliwości, tylko jednego stanowiska handlowego (o szerokości 3m i całkowitej powierzchni do 15 m2).
 • miejsce handlowe wyznacza Administracja, zachowując ok 3 m przerwy miedzy sprzedawcami;
 • wejścia/wyjścia odbywać się będą tylko jedną wyznaczoną bramą na każdy plac;
 • sprzedający proszeni są o posiadanie przygotowanej kwoty obowiązującej opłaty targowej zgodnie z zapisami uchwały nr XXIX-163/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 24 listopada 2016 roku.

Wytyczne sanitarne:

 • obowiązkiem sprzedawcy jest posiadanie na stoisku płynu do dezynfekcji;
 • osoby przebywające na placu targowym muszą mieć zasłonięte usta i nos;
 • osoby sprzedające zobowiązane są do używania jednorazowych rękawiczek. Osoby kupujące, które nie posiadają rękawiczek zobowiązana są do zdezynfekowania rąk przed wejściem na plac targowy (płyn do dezynfekcji będzie dostępny przy wejściach);
 • w pawilonie handlowym może przebywać tylko jedna osoba kupująca. W kolejce przed pawilonem czy stanowiskiem handlowym oraz w oczekiwaniu do wejścia na targowisko należy zachować bezpieczną odległość min. 2 metry od kolejnej osoby;
 • przy stoisku mogą znajdować się maksymalnie 3 osoby – co oznacza, że jednorazowo na terenie targowiska może przybywać maksymalnie tyle osób, ile wynosi iloczyn liczby wszystkich stoisk x 3 osoby;
 • rekomendowany sposób płatności to płatności bezgotówkowe;
 • towar może być podawany i pakowany wyłącznie przez sprzedawcę (prosimy o maksymalne ograniczenie samoobsługowego zakupu wyrobów piekarniczych, cukierniczych, pieczywa, owoców i warzyworaz szybkie i sprawne dokonywanie najpilniejszych zakupów, aby umożliwić innym wejście na targowisko).

Ponadto apelujemy o stosowanie się do wytycznych rządu i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Komunikat Głównego Inspektoratu Sanitarnego: https://gis.gov.pl/zywnosc-i-woda/targowiska-bazary-na-ktorych-sprzedawana-jest-zywnosc-zalecane-dzialania-zapobiegajace-zagrozeniu-epidemiologicznemu-covid-19-koronawirus/