Targowisko przy Al. Armii Krajowej wznawia działalność

Targowisko przy Al. Armii Krajowej wznawia działalność

Od 21 kwietnia wznowiony zostaje handel obwoźny na targowisku miejskim przy Al. Armii Krajowej w Wołominie. Miejsca dostępne będą z zachowaniem wszelkich obowiązujących obostrzeń związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS CoV – 2. Dopuszczony zostaje handel artykułami spożywczymi, środkami czystości oraz roślinami. Handel obwoźny odbywać się będzie we wtorki i w piątki w godzinach otwarcia targowiska. W godz. 10.00-12.00 obowiązują godziny dla seniorów.

Wytyczne sanitarne:
– obowiązkiem sprzedawcy jest posiadanie na stoisku płynu do dezynfekcji;
– osoby przebywające na placu targowym muszą mieć zasłonięte usta i nos;
– osoby sprzedające zobowiązane są do używania jednorazowych rękawiczek. Osoby kupujące, które nie posiadają rękawiczek zobowiązane są do zdezynfekowania rąk przed wejściem na plac targowy (płyn do dezynfekcji będzie dostępny przy wejściach);
– w kolejce przed pawilonem czy stanowiskiem handlowym należy zachować bezpieczną odległość min. 2 metry od kolejnej osoby;
– przy stoisku mogą znajdować się maksymalnie 4 osoby – co oznacza, że jednorazowo na terenie targowiska może przybywać maksymalnie tyle osób, ile wynosi iloczyn liczby wszystkich stoisk x 4 osoby;
– rekomendowany sposób płatności to płatności bezgotówkowe;
– towar może być podawany i pakowany wyłącznie przez sprzedawcę

Prosimy o maksymalne ograniczenie samoobsługowego zakupu wyrobów piekarniczych, cukierniczych, pieczywa, owoców i warzyw oraz sprawne i szybkie dokonywanie najpilniejszych zakupów, aby umożliwić innym wejście na targowisko.

Ponadto apelujemy o stosowanie się do wytycznych sanitarnych rządu i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Kategoria: