Teren powiatu wołomińskiego obszarem zagrożonym wścieklizną

komunikat

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, o wejściu w życie Rozporządzenia nr 36 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 września 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny. Wyznaczono teren całego powiatu wołomińskiego jako obszar zagrożony wścieklizną. Szczegółowe informacje zostaną przekazane w poniedziałek 13 września.

Zgodnie z zarządzeniem nr 26 Wojewody Mazowieckiego na obszarze zagrożonym zakazuje się:

1) organizowania, targów, wystaw, konkursów, pokazów z udziałem psów, kotów oraz innych zwierząt wrażliwych na wściekliznę;
2) organizowania polowań i odłowów zwierząt łownych, za wyjątkiem odstrzałów sanitarnych dzików oraz polowań indywidualnych bez udziału psów i nagonki, na zasadach określonych przez właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii.

Na obszarze zagrożonym nakazuje się:

  1. trzymanie psów na uwięzi lub na ogrodzonym terenie zamkniętym, a kotów w zamknięciu;
  2. pozostawienie zwierząt gospodarskich w okólnikach i na zamkniętych wybiegach.