Testy szczelności sieci ciepłowniczej

Testy szczelności sieci ciepłowniczej

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. w dniu 18.03.2019r. rozpocznie proces sprawdzania szczelności wołomińskiej sieci ciepłowniczej, poprzez dodanie do wody sieciowej barwnika Fluoresceina RM 200%. Barwiona na żółtozielono woda powinna znajdować się wyłącznie w sieci ciepłowniczej i nie powinna być widoczna dla użytkowników. Pojawienie się zabarwionej wody na zewnątrz, w miejscach takich jak instalacje wewnętrzne odbiorców (np. kran), ulice, cieki wodne oznacza awarię sieci – ZEC Wołomin prosi o zgłaszanie ewentualnego napotkania zabarwionej wody.

Fakt pojawienia się zabarwionej, żółtozielonej wody należy zgłosić do ZEC Wołomin pod numerem telefonu (22)-787-55-80/81 wew. 129 lub 115

Barwienie wody przeprowadzane zostanie zgodnie z wytycznymi Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołominie. Wykonywane jest barwnikiem spożywczym, który ma atest higieniczny. Zastosowana dawka barwnika jest bezpieczna, nie niszczy instalacji i nie stanowi zagrożenia dla zdrowia. Zabarwionej wody nie można używać do picia i gotowania, można natomiast używać wody do celów sanitarnych.

W przypadku wystąpienia, po kontakcie z zabarwioną wodą, jakichkolwiek niepokojących objawów – prosimy o pilny kontakt z lekarzem. Karta danych technicznych oraz karta charakterystyki udostępniona zastała na stronie internetowej.

Kategoria: