Trwa nabór wniosków o odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest

Trwa nabór wniosków o odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest

W okresie lipiec – sierpień 2019r. z terenu Gminy Wołomin zostało usunięte i bezpiecznie zutylizowane 160 ton odpadowych pokryć dachowych zawierających azbest. Było to możliwe m.in. dzięki pozyskaniu dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Cały czas trwa nabór wniosków o odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest. Osoby zainteresowane powinny pobrać odpowiedni wniosek ze strony internetowej lub w kancelarii Urzędu Miejskiego w Wołominie, gdzie należy złożyć wypełniony druk.

Kategoria: