Trwają konsultacje Regulaminu Komitetu Rewitalizacji Gminy Wołomin

Trwają konsultacje Regulaminu Komitetu Rewitalizacji Gminy Wołomin
 Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej w Wołominie w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Wołomin. Zostaną one przeprowadzone:
  1. pisemnie, w tym elektroniczne zbieranie uwag,

  2. zbieranie uwag w punkcie konsultacyjnym,

  3. w ramach spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, przeprowadzonych w formie warsztatów, umożliwiających omówienie i ocenę propozycji zawartych w projekcie Regulaminu Komitetu Rewitalizacji Gminy Wołomin, a także wyrażenie opinii, propozycji i uwag oraz składanie ich do protokołu,

  4. zbieranie uwag ustnych podczas spotkań indywidualnych z interesariuszami rewitalizacji, które odbędą się w terminie od 27 marca 2017 roku do 27 kwietnia 2017 roku.

Konsultacje będą trwały do 27 kwietnia 2017 roku.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w załączonym zarządzeniu. Poniżej znajduje się także Formularz zgłaszania uwag, które można składać w pokoju 212 w Wydziale Planowania Rozwoju i Rewitalizacji w Urzędzie Miejskim w Wołominie. Wypełnioną ankietę można także wysłać na adres: rewitalizacja@wolomin.org.pl

Formularz

Zarządzenie w sprawie konsultacji

Kategoria: