Tymczasowa organizacja ruchu na DW634 w m. Zielonka/Kobyłka od km 25+600 do km 26+830

Tymczasowa organizacja ruchu na DW634 w m. Zielonka/Kobyłka od km 25+600 do km 26+830

Firma STRABAG Sp. z o. o. będąca Wykonawca robót budowlanych na ww. kontrakcie, zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywaniu nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729, z późn.zm.) informuje, że: od dnia 2024/04/17 (środa) godz. 12:00 zostanie wdrożona tymczasowa organizacja ruchu zatwierdzona pod numerem NI-D-I.8022.2.246.2024.SR na drodze wojewódzkiej nr 634 w m. Zielonka/Kobyłka na odcinku od km 25+600 do km 26+830.

Dokumentu do pobrania (kliknij na wybrany plik, aby rozpocząć pobieranie):
Tymczasowa organizacja ruchu na DW634 w m. Zielonka/Kobyłka od km 25+600 do km 26+830 (.JPG)
Tymczasowa organizacja ruchu na DW634 w m. Zielonka/Kobyłka od km 25+600 do km 26+830 (.PDF)