Ważna informacja dotycząca Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego 2020

Ważna informacja dotycząca Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego 2020

W związku z orzeczeniem przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie nieważności Uchwały Nr V-17/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie określenia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego, informujemy, że w tym roku rezygnujemy z formuły Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym w zakresie przepisów dotyczących budżetów obywatelskich, wprowadziła chaos i w efekcie wiele podjętych przez rady miast i gmin uchwał zostało uchylonych, a budżety obywatelskie wstrzymane. Kłopoty z procedowaniem budżetów obywatelskich mają takie miasta jak m.in. Warszawa, Ząbki, Radom, Pionki czy Pruszków. Niestety i nasza uchwała dotycząca regulaminu WBO została zakwestionowana.

Wołomiński Budżet Obywatelski funkcjonuje od 2014 roku ciesząc się coraz większym zainteresowaniem mieszkańców. Rokrocznie konsultujemy regulamin WBO i wprowadzamy zmiany mające ułatwić i uprościć procedury.

Nie zgadzamy się z decyzją RIO i rozważamy podjęcie odpowiednich kroków odwoławczych. Mamy jednak świadomość, że ta procedura będzie czasochłonna i nawet korzystne rozstrzygnięcie może uniemożliwić przeprowadzenie budżetu obywatelskiego do końca tego roku.

Jak zwykle nasi mieszkańcy stanęli na wysokości zadania i wykazując duże zaangażowanie w sprawy miasta, złożyli 77 projektów do WBO 2020. Nie pozwolimy, żeby ich praca poszła na marne. Dlatego Burmistrz Wołomina zadecydowała, że złożone przez mieszkańców projekty zostaną przekazane do dalszego procedowania, ale poza trybem dotyczącym budżetu obywatelskiego. Po konsultacji z projektodawcami burmistrz podejmie decyzję o szczegółach i sposobach pracy nad złożonymi wnioskami. ​

Informacji udziela Wydział Planowania Rozwoju i Rewitalizacji Urzędu Miejskiego w Wołominie, pokój 210, telefonicznie pod nr 22 763 30 17 oraz mailowo.

W załączeniu publikujemy Uchwałę Nr 8.124.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 kwietnia 2019 roku w sprawie: orzeczenia nieważności Uchwały Nr V-17/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie określenia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego (link).

Kategoria: