Włączenie syren alarmowych w 76. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego

Włączenie syren alarmowych w 76. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego

W 76. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego – 1 sierpnia br. o godz. 17.00 zostaną uruchomione syreny alarmowe. Celem jest oddanie hołdu i uczczenie pamięci bohaterskich żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego oraz mieszkańców stolicy, poległych i zamordowanych w czasie Powstania Warszawskiego.

System Wczesnego Ostrzegania jest zintegrowany z systemem Wojewody Mazowieckiego. Syreny zostaną uruchomione z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego na 1 minutę i będą emitować dźwięk ciągły.

Lokalizacja syren Systemu Wczesnego Ostrzegania na terenie miasta Wołomin:
ul. Ogrodowa 4 – Urząd Miejski w Wołominie,
ul. Korsaka 4 – Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie
ul. 1 – go Maja 19 – Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marynarki Wojennej RP w Wołominie
ul. Armii Krajowej 81 – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ignacego Łukasiewicza, Gimnazjum nr 2 w Wołominie
ul. Poprzeczna 6 – Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Królowej Jadwigi w Wołominie
ul. Łukasiewicza 4 – Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o. o. w Wołominie
ul. Mariańska 7 – Miejski Dom Kultury w Wołominie

Ponadto zostaną uruchomione syreny zlokalizowane w ochotniczych strażach pożarnych gminy Wołomin.

Kategoria: