Wołomin dla przedsiębiorców

Wołomin dla przedsiębiorców

Epidemia to czas wielu lęków i niepokojów. Martwimy się o nasze zdrowie i bezpieczeństwo oraz o to czy uda nam się zatrzymać rozprzestrzenianie się wirusa. Epidemia to również strach o naszą przyszłość, nasze firmy i pracę. Skutki epidemii uderzą przecież w całą gospodarkę. Dlatego gmina Wołomin podejmuje liczne działania wspierające lokalnych przedsiębiorców. Apelujemy do mieszkańców o solidarność i wspieranie się nawzajem. Jako gmina zdecydowaliśmy się na następujące kroki:

  • obniżymy, na indywidualny wniosek przedsiębiorcy czynsz za najem lokalu należącego do gminy w którym, ze względu na epidemię prowadzenie działalności było niemożliwe bądź utrudnione;
  • zaapelowaliśmy do prywatnych właścicieli nieruchomości przeznaczonych na wynajem o rozważenie obniżenia czynszów dla przedsiębiorców, którzy najdotkliwiej odczuli skutki epidemii;
  • promujemy lokalnych przedsiębiorców, którzy dowożą jedzenie na wynos (lista jest na bieżąco aktualizowana na stronie https://wolomin.org/zostanwdomu-punkty-gastronomiczne-z-do…/ )
  • promujemy lokalne sklepy, które prowadzą sprzedaż online i dostarczają towary do domów (lista na bieżąco aktualizowana na https://wolomin.org/sklepy-on-line/ );
  • popieramy apele m.in. Związku Miast Polskich i Krajowej Izby Gospodarczej, które mogą realnie wpłynąć na poprawę sytuacji polskich przedsiębiorców;
  • apelowaliśmy do Premiera RP o anulowanie składek ZUS i pomoc dla osób które utraciły w wyniku epidemii przychody z tytułu umów cywilnoprawnych;
  • rozważymy odroczenie lub rozłożenie na raty podatku od nieruchomości związanej z działalnością gospodarczą w granicach wyznaczonych przepisami Ordynacji Podatkowej;
  • jesteśmy otwarci na wszelkie inicjatywy, które pomogą przedsiębiorcom nie tylko przetrwać ten trudny czas, ale i rozruszać firmę na nowo po zażegnaniu kryzysu związanego z epidemią.

List do Premiera RP (PDF)

List do Zarządu SBM (PDF)

List do Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Gwarek (PDF)

Apel do Przedsiębiorców i Prywatnych Właścicieli nieruchomości wynajmowanych lokalnym przedsiębiorcom (PDF)

Zarządzenie w sprawie szczególnej formy udzielania pomocy dla przedsiębiorców wynajmujących lub wydzierżawiających nieruchomości gminne w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii. (PDF)

Kategoria: