„Wołomin Odnowa” powraca!

"Wołomin Odnowa" powraca!

Miło nam poinformować, że wznawiamy jeden z najpopularniejszych programów rewitalizacyjnych, a mianowicie: Wsparcie lokalnych projektów w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Wołomin 2023 z perspektywą do 2030 roku.

Poprzedni konkurs w 2019 roku cieszył się dużym zainteresowaniem społecznym i wspólnie zrealizowanych zostało wiele sympatycznych projektów. Pandemia koronawirusa wymusiła na nas zamrożenie działań w ubiegłym roku, ale dziś możemy wreszcie wrócić do naszego projektu.

Przypominamy, że podstawowym celem konkursu jest zwiększenie aktywności mieszkańców z terenu Gminnego Programu Rewitalizacji w Wołominie.

Konkurs ma charakter otwarty, a nabór trwa do wyczerpania środków finansowych.
Projekty na odpowiednim formularzu można zgłaszać w 3 kategoriach:
– mikrogranty dla organizacji pozarządowych,
– mikrowsparcie na działania animacyjno-kulturalne na podwórkach,
– “Moje podwórko” (remont podwórek).

Zwracamy uwagę, że wszystkie projekty muszą być dostosowane do aktualnie obowiązujących przepisów sanitarnych!

Działania powinny wpisywać się w następujące obszary:

  • pobudzenie zaangażowania mieszkańców terenu objętego GPR w sprawy lokalne,
  • zachęcenie mieszkańców terenu objętego GPR do podejmowania oddolnych działań na rzecz dobra wspólnego,
  • zwiększenie aktywizacji społeczności sąsiedzkich,
  • wspieranie integracji społeczności na poziomie lokalnym,
  • wykorzystywanie lokalnej infrastruktury i zasobów,
  • poszukiwanie i rozwijanie innowacyjnych rozwiązań problemów społecznych.

Organizatorem konkursu jest Gmina Wołomin, projekty będą finansowane ze środków budżetu Gminy Wołomin.

Więcej informacji na temat programu udzielają pracownicy Wydziału Planowania Rozwoju i Rewitalizacji Urzędu Miejskiego w Wołominie: 22 763 30 17; rewitalizacja@wolomin.org.pl, pokój 202 (II piętro).

Dokumenty do pobrania (kliknij na plik, żeby rozpocząć jego pobieranie):
Regulamin 2021 (pdf, 86kB)
Formularz zgłoszeniowy
Wzór zgody na wykorzystanie terenu
Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział osoby małoletniej w projekcie
Karta oceny projektu
„Wołomin Odnowa” powraca!