„Wołomin z Nową Energią” – start kampanii informacyjnej Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie

Wołomin_z_nową_energią

Zakład Energetyki Cieplnej rozpoczyna kampanię „Wołomin z Nową Energią”. Inicjatywa ma na celu informowanie lokalnej społeczności na temat procesu dekarbonizacji gminy oraz zwiększenie świadomości mieszkańców na temat zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

W kontekście globalnych zmian klimatycznych, odchodzenie od paliw kopalnych i redukcja emisji CO2 stają się konieczne dla spełnienia wymogów unijnych i ochrony środowiska. Kampania „Wołomin z Nową Energią” ma na celu podkreślenie, dlaczego zmiana ta jest niezbędna i jakie korzyści przyniesie społeczności Wołomina.

Inicjatywa wpisuje się w plany miasta Wołomin związane ze strategią adaptacji do zmian klimatu dla gminy. W ramach kampanii, Zakład Energetyki Cieplnej będzie informował również o konkretnych działaniach i inwestycjach, które przyczynią się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla w mieście.

Prezes ciepłowni, Karol Ciepielewski, skomentował: „Jesteśmy na progu ważnej zmiany w Wołominie. Dekarbonizacja nie jest już tylko wyborem, ale koniecznością, aby zapewnić zdrową przyszłość naszemu miastu. Nasze działania w ramach tej kampanii pokazują, że odpowiedzialność za środowisko i nowoczesne ciepłownictwo mogą iść w parze z rozwojem lokalnej społeczności.”

„Jesteśmy świadomi wyzwań, jakie niesie ze sobą dekarbonizacja, ale znamy jej znaczenie dla przyszłości naszego miasta. Dziękujemy Zakładowi Energetyki Cieplnej za włączenie się w tworzenie zielonej przyszłości miasta i podjęcie inicjatywy edukacyjnej” – komentuje kampanię Elżbieta Radwan, burmistrz Wołomina.

Kampania informacyjna prowadzona będzie na stronie i w mediach społecznościowych Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie oraz w przestrzeni miejskiej.

Zapraszamy do śledzenia profilu ZEC na Facebooku.

Źródło: strona internetowa Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie (bezpośredni link do wpisu)