Wołomin zyskał kolejne fundusze

Wołomin zyskał kolejne fundusze

Na „Budowę parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie” Gmina Wołomin otrzymała blisko 1,7 mln złotych dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska na lata 2014-2020. Burmistrz Elżbieta Radwan i skarbnik Marta Maliszewska 12 grudnia podpisały umowę w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wartość całej inwestycji wynosi 6.976.705,50 zł. Dodatkowo gmina wystąpiła o dofinansowanie w wysokości ponad 2,7 mln zł, która obejmie inne koszty związane z budową Parku przy Muzeum.

Opis budowy parku

Przewiduje się wielopiętrowe i wielogatunkowe założenia zieleni, oparte na gatunkach rodzimych, tworzących dogodne i atrakcyjne warunki dla rodzimych ptaków, owadów i drobnych ssaków, a także zawierające obszary ukształtowane w sposób naturalny, zbliżony do dzikiego, istotnie podnoszący różnorodność biologiczną. Powstanie ogród dydaktyczny, w którym nasadzone będzie łącznie 33 gatunki bylin. Zostanie też zasadzone 12 gatunków krzewów, posadzone, przesadzone lub zachowane zostanie 9 gatunków drzew. Zasiany zostanie też trawnik oraz wielogatunkowa łąka kwiecista. Uzupełnieniem do założeń terenów zieleni będzie wykonanie pawilonu, wiaty, tarasu, pomostów, murków oporowych, schodów terenowych, pochylni, placu zabaw, ogrodzenia, elementów małej architektury. Dodatkowo zostanie wykonana renowacja obiektów gospodarczych, a także instalacje sanitarne zewnętrzne, sanitarne wewnętrzne i instalacje elektryczne. Czas realizacji: I kw. 2017 – IV kw. 2018r.

Wołomin zyskał kolejne fundusze

Kategoria: