Wołomińscy seniorzy w Ciechanowie

Wołomińscy seniorzy w Ciechanowie

W środę 19 października członkowie Wołomińskiej Rady Seniorów wraz z wiceburmistrzem Łukaszem Markiem oraz naczelnikiem Wydziału Planowania Rozwoju i Rewitalizacji Joanną Żero odbyli wizytę studyjną w Ciechanowskiej Radzie Seniorów.

Na początku wizyty wzięli udział w spotkaniu w ratuszu, gdzie wymienili się doświadczeniami z przedstawicielami Ciechanowskiej Rady Seniorów. Zapoznali się z prezentacją o mieście Ciechanów oraz działaniach podejmowanych na rzecz seniorów. Następnie przedstawiono i omówiono inicjatywy naszej Wołomińskiej Rady Seniorów oraz działania podejmowane na rzecz seniorów w mieście w ramach polityki senioralnej. Z największym zainteresowaniem słuchano o projekcie „Remont dla Seniora”, który w Wołominie działa już od 2017 roku. Gospodarze, zarówno seniorzy, jak i urzędnicy stwierdzili jednogłośnie, że w Ciechanowie brakuje takiej usługi.

Po części oficjalnej obie rady seniorów udały się na wspólne zwiedzanie Ciechanowa. Spacerowali traktem średniowiecznym i zwiedzili Zamek Książąt Mazowieckich, a potem autokarem przejechali przez miasto do Parku Nauki Torus. Park ten mieści się przy odnowionej wieży ciśnień, która ma oryginalny na skalę światową kształt – jest to torus umieszczony na hiperboloidzie obrotowej jednopowłokowej. Sam park nauki wzbudził zainteresowanie wszystkich seniorów, którzy chętnie brali udział w eksperymentach, odkrywali na nowo prawa fizyki i uczyli się poprzez samodzielne doświadczanie nauki.

Po wspólnym obiedzie i rozmowach wszyscy udali się na IV Ciechanowskie Senioralia, które otworzył prezydent Krzysztof Kosiński. W swoim przemówieniu powitał serdecznie delegację z Wołomina na czele z wiceburmistrzem Łukaszem Markiem. Impreza obfitowała w występy artystyczne i koncerty. Był także poczęstunek i drobne upominki dla seniorów. Wszyscy jednogłośnie stwierdzili, że kolejne spotkanie odbędzie się w tym samym gronie w Wołominie. Integracja seniorów była naprawdę udana.