Wołomińska Biblioteka w ekskluzywnym gronie przyjętych do projektu „Kluby wiedzy w bibliotekach”!

książki

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej znalazła się w ekskluzywnym gronie 21 bibliotek, które zostały przyjęte do udziału w projekcie „Kluby wiedzy w bibliotekach”.

Do udziału w projekcie zostały zaproszone biblioteki publiczne i pedagogiczne z całej Polski, które chcą rozwinąć bądź rozszerzyć swoje działania edukacyjne skierowane do osób dorosłych. Spośród 54 zgłoszeń do projektu zostało przyjętych 21 bibliotek, w tym wołomińska placówka (link do listy). Uczestnicy projektu, który już niebawem powstanie w naszej Bibliotece będą wspólnie nabywać nowe umiejętności w myśl zasady – uczymy się przez całe życie. Szczegóły już wkrótce.

Gratulujemy pracownikom naszej Biblioteki wraz z dyrektor Izabelą Bochińską zwycięstwa udziału w tak prestiżowym projekcie!

Kluby wiedzy w bibliotekach to część międzynarodowego projektu „Learning circles in libraries”, który Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje wraz z partnerami z USA, Finlandii, Niemiec, Portugalii i Rumunii. W tych krajach powstają lub już działają biblioteczne kluby wiedzy, wykorzystujące metodologię „Learning Circles” opracowaną przez Peer 2 Peer University – partnera akcji ze Stanów Zjednoczonych. Projekt „Kluby wiedzy w bibliotekach” finansowany jest w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne/Edukacja dorosłych.