Wołomińska część łącznika do trasy S8 otwarta

Wołomińska część łącznika do trasy S8 otwarta

Od piątku 13 maja kierowcy mogą korzystać z fragmentu łącznika położonego na terenie gminy Wołomin – na odcinku od ronda na DW635 w miejscowości Czarna do skrzyżowania z ul. Gościniec w miejscowości Nowy Janków. Prowadzący do węzła odcinek i bezpośrednie połączenie z trasą S8 nadal pozostają wyłączone z ruchu.

Dalszy, prowadzący do węzła odcinek i bezpośrednie połączenie z trasą S8 niestety nadal pozostają wyłączone z ruchu.
Jak wynika z informacji otrzymanych przez władze gminy Wołomin podczas wprowadzenia Stałej Organizacji Ruchu, bezpośredni dojazd do węzła pozostanie zamknięty do czasu wyremontowania przez Starostwo Powiatowe w Wołominie zdewastowanego wiaduktu.

Gmina Wołomin wywiązała się ze wszystkich zobowiązań w ramach tej inwestycji. Partnerskiej współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego i Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie (jednostka ta prowadzi inwestycję) przyświecał jeden cel – doprowadzić ten projekt do końca. Zadanie zlecone gminie Wołomin zostało wykonane w terminie.