„Wołomińskie Magnolie” 2019 przyznane

„Wołomińskie Magnolie” 2019 przyznane

W sobotę 21 września podczas IV Międzypokoleniowej Wołomińskiej Potańcówki poznaliśmy tegoroczne laureatki tytułu „Wołomińskie Magnolie”. Sylwetki nagrodzonych Wołominianek przedstawiła Danuta Michalik, prezes Fundacji ODA. Nagrodzone zostały: Małgorzata Olszewska, Izabela Bochińska i Anna Wojtkowska. Kapituła przyznała także tytuł Honorowej Wołomińskiej Magnolii, który przyznano burmistrz Elżbiecie Radwan.

To już trzeci raz, kiedy wyłoniono i nagrodzono aktywne kobiety z Gminy Wołomin, które swoją działalnością wspierają rozwój lokalnej kultury, przedsiębiorczości, aktywizacji społecznej i wielu innych obszarów życia miasta. Spośród zgłoszonych kandydatek kapituła składająca się z dotychczas wybranych Magnolii wraz z burmistrz Elżbietą Radwan i prezes Fundacji ODA Danutą Michalik dokonały wyboru tegorocznych „Wołomińskich Magnolii”. Wybór nie był łatwy, bo mieszkańcy zgłosili 9 wybitnych postaci, wśród których znalazły się: Izabela Bochińska, Anna Wojtkowska, Elżbieta Zdrodowska, Aneta Saks, Monika Kisła, Celina Subda, Urszula Zych, Małgorzata Olszewska i Katarzyna Pazio. Głosami kapituły tytuł „Wołomińska Magnolia” otrzymały: Małgorzata Olszewska, Izabela Bochińska i Anna Wojtkowska, a tytuł „Honorowa Wołomińska Magnolia” otrzymała Elżbieta Radwan.

Obecnie wołomińskie kobiety, zajmują kierownicze stanowiska w biznesie, oświacie, kulturze, coraz ich więcej jest ich w samorządzie lokalnym. Każda z nagrodzonych kobiet reprezentuje inne środowisko, za każdą stoi społeczność, która doceniła jej pracę. To wyjątkowe kobiety Wołomina, które robią i mogą zrobić jeszcze wiele dla naszego miasta – mówiła Danuta Michalik, prezes Fundacji ODA – Dziś, w jubileuszowym roku 100-lecia nabycia praw miejskich przez Wołomin życzymy wszystkim laureatkom wielu sukcesów na trudnej, ale satysfakcjonującej ścieżce rozwoju miasta, a sobie życzmy, żebyśmy byli świadkami tego rozwoju – dodała.

Elżbieta Radwan

W tym jubileuszowym roku, w 100-lecie nadania Wołominowi praw miejskich, tytuł taki przyznany został przez kapitułę Burmistrz Wołomina Elżbiecie Radwan.

Elżbieta Radwan jest jedyną kobietą w 100-letniej historii Wołomina, która od dwóch kadencji sprawuje urząd Burmistrza. Przeciera szlaki kobietom, dodaje im odwagi aby aplikowały na najwyższe stanowiska łącznie z kierowaniem miastem i wpływaniem na jego losy.

Izabela Bochińska

Pani Izabela Bochińska od wielu lat jest dyrektorką Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie. Stworzyła fantastyczny zespół kreatywnych osób, które z najwyższym oddaniem realizują swoją misję zwiększania czytelnictwa. Do stałych i oczekiwanych przez naszych mieszkańców wydarzeń należą: „Odjazdowy bibliotekarz”, „Światowy dzień książki”, dni narodowego czytania dzieł wieszczów, wieczory poetycko-muzyczne, spotkania Klubu Książki, „Biblioteka pod chmurką” i wiele innych. Pod opieką pani Izabeli jest realizacja publikacji „Rocznika wołomińskiego”, wydawnictwa, które skupiło mieszkańców Wołomina zainteresowanych naszą lokalną historią. Dzięki takim kobietom czytanie stanie się wielką pasją czytelników w każdym wieku, szczególnie cenne jest u najmłodszych, to oni czekają i chętnie uczestniczą w takich wydarzeniach jak m.in.: ”Noc w bibliotece”.
Do realizacji swoich ambitnych planów pani dyrektor poszukuje środków spoza samorządu lokalnego, startując z powodzeniem w konkursach organizowanych przez ministerstwa lub inne instytucje centralne oraz inicjuje spotkania krajowe na tematy związane z lokalną aktywnością mieszkańców.
Działalność pani Izabeli Bochińskiej może być inspiracją dla osób zajmujących kierownicze stanowiska w instytucjach samorządowych, których praca nie kończy wraz z godzinami urzędowania instytucji, ale jest misją, ciągłą współpracą z wieloma instytucjami, firmami czy organizacjami pozarządowymi. Ta praca wymaga poświęcenia także własnego wolnego czasu. Te wszystkie dobre działania pani Izabeli Bochińskiej promują Wołomin i wpływają na budowanie pozytywnego wizerunku naszego miasta

Anna Wojtkowska

Pani Anna Wojtkowska to działaczka społeczna, nauczycielka, dyrektorka wołomińskich przedszkoli. Przez 20 lat prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wołominie. W latach 2000-2002 prezes Towarzystwa Przyjaciół Wołomina. Inicjatorka wielu przedsięwzięć, cyklu spotkań, publikacji. „Strażniczka pamięci” o zmarłych nauczycielach i pracownikach placówek oświatowo-wychowawczych w Wołominie i powiecie wołomińskim. Z pasją ocala od zapomnienia osoby związane z oświatą poprzez publikację artykułów historycznych, wspomnieniowych i rocznicowych zamieszczanych w prasie lokalnej i krajowej oraz w takich publikacjach jak „Rocznik Wołomiński”, „Życiorysy z Wołominem związane”, „Życie ciekawe, ale niełatwe. Krystyna Kwapiszewska i jej rodzina”, „Za bramą wiecznego spokoju. Zwykli, niezwykli związani z ziemią wołomińską”. Pani Anna Wojtkowska swym zaangażowaniem i pasją do lokalnej historii buduje tożsamość regionalną, uczy patriotyzmu lokalnego.

 

Małgorzata Olszewska

Pani Małgorzata Olszewska jest położną z zawodu, ale przede wszystkim z powołania. Spokój, ciepło, profesjonalizm – tego doświadczają setki kobiet rodzących w wołomińskim szpitalu. Pani Małgorzata jest zastępcą oddziałowej koordynującej salę porodową. Dobra opinia o tym oddziale to także jej zasługa. Od 2000 roku prowadzi pierwszą w powiecie wołomińskim „Szkołę rodzenia” pod nazwą „Perełka” – to bezcenne przygotowanie do porodu i opieki nad dzieckiem. Pani Małgorzata Olszewska odbiera około 2000 porodów rocznie. Wszyscy podkreślają fachowość i niezwykłą atmosferę jaką tworzy. Na zajęciach szkoły rodzenia jest zawsze pełna sala podopiecznych. Jest profesjonalistką, której nie pochłonęła rutyna, tak powszechna i szkodliwa w służbie zdrowia. Pani Małgorzata Olszewska z pełnym zaangażowaniem oddaje się swojej pracy, a swoją życzliwością zjednuje sobie kolejne pacjentki. Kobiety, którym towarzyszyła przy porodzie podkreślają, że są jej wdzięczne za poczucie bezpieczeństwa, za to jak je przygotowała i przeprowadziła przez te ważne, ale i trudne momenty. Za swoją pracę Małgorzata Olszewska otrzymała tytuł Położnej Roku 2019 w Powiecie Wołomińskim.

Fotorelacja z wydarzenia

Kategoria: