Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu dla odcinka DW 634 Kobyłka – Zielonka

Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu dla odcinka DW 634 Kobyłka - Zielonka

Wykonawca prac budowlanych przebudowy drogi wojewódzkiej 634 informuje o wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu na odcinku Kobyłka-Zielonka (od km 22+900 do km 25+600), które nastąpi od godz. 12:00 w poniedziałek 8 kwietnia 2024 roku.

Projekt zakłada, że na DW 634 prowadzony jest ruch pojazdów do masie do 3,5 t. w ramach odrębnego opracowania. Na zamkniętym odcinku wykonawca zapewni jednokierunkowy dojazd do posesji od Zielonki.

Dokumenty (kliknij na wybrany plik, aby rozpocząć pobranie):
czasowa organizacja ruchu na odcinku Kobyłka-Zielonka (.JPG)
czasowa organizacja ruchu na odcinku Kobyłka-Zielonka (.PDF)