Wprowadzenie pierwszego stopnia alarmowego ALFA oraz pierwszego stopnia alarmowego ALFA-CRP

Wprowadzenie pierwszego stopnia alarmowego ALFA oraz pierwszego stopnia alarmowego ALFA-CRP

Prezes Rady Ministrów zarządzeniem nr 141 w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych wprowadził na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pierwszy stopień alarmowy ALFA oraz pierwszy stopień alarmowy ALFA-CRP. Stopnie alarmowe obowiązują od dnia 28 sierpnia 2019 roku od godz. 0.01 do dnia 3 września 2019 roku do godz. 23.59.

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r o działaniach antyterrorystycznych pierwszy stopień alarmowy można wprowadzić w przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym, którego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia. Jeżeli powyższe dotyczy systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej wprowadza się stopień alarmowy CRP.

Podczas obowiązywania stopnia alarmowego ALFA mieszkańcy powinni zwrócić szczególną uwagę na wszelkie niestandardowe sytuacje i potencjalne zagrożenia, na przykład: nietypowo zachowujące się osoby, pakunki, torby lub plecaki pozostawione bez opieki w miejscach publicznych, samochody (szczególnie transportowe) zaparkowane w pobliżu miejsc zgromadzeń. Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane Policji za pośrednictwem numerów telefonu 112 oraz 997.

Kategoria: