Wprowadzenie stopni alarmowych na terenie kraju

Wprowadzenie stopni alarmowych na terenie kraju

Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796) podpisał Zarządzenie nr 6 z dnia 17 stycznia 2020 roku w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych, 2. stopień BRAVO – na obszarze województwa małopolskiego, 1. stopień ALFA na pozostałym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz 1. stopień alarmowy ALFA-CRP na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – obowiązujące od dnia 23 stycznia 2020 roku od godz. 00.01 do dnia 29 stycznia 2020 roku do godz. 23.59.

Proszę o postępowanie zgodnie z planami “Przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego (stopnie alarmowe i stopnie alarmowe crp) i informowaniu w przypadku wystąpienia zagrożenia: Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego: tel. 22 776 03 00, lub e-mail: pczk@powiat-wolominski.pl

Pobierz:
Zarządzenie nr 6 PRM z 17 stycznia 2020 – stopnie alarmowe (.PDF)

Kategoria: