Wspieranie szkolenia sportowego w kategorii seniorskiej

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod tytułem „Wspieranie szkolenia sportowego w kategorii seniorskiej

Ogłoszenie

wyniki

Kategoria: