Wstęp do Urzędu Miejskiego dla podmiotów składających oferty w przetargach

Wstęp do Urzędu Miejskiego dla podmiotów składających oferty w przetargach

Podmioty składające oferty w aktualnie toczących się postępowaniach przetargowych proszone są o korzystanie z wejścia głównego. Portier otworzy drzwi po wezwaniu dzwonkiem.

Aktualnie toczące się postępowania:
1. Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj budowy parkingu P+R w Lipinkach w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa parkingu typu P+R w Lipinkach
Numer postępowania: (ZP.271.5.2020)
Termin składania ofert: 16.03.2020 godzina 10:00

2. „Dostawa Sprzętu Informatycznego”
Postępowanie prowadzone jest w dwóch częściach:
CZĘŚĆ 1. ZAMÓWIENIA – DOSTAWA URZĄDZEŃ SIECIOWYCH I ZABEZPIECZEŃ UTM
CZĘŚĆ 2. ZAMÓWIENIA – DOSTAWA KOMPUTERÓW, DRUKAREK I SKANERÓW
Numer postępowania: (ZP.271.9.2020)
Termin składania ofert: 18.03.2020 godzina 10:00

3. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz segregowanych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych, z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK-ów) oraz przeterminowanych i zbędnych leków z aptek położonych na terenie Gminy Wołomin.
Numer postępowania: (ZP.271.6.2020)
Termin składania ofert: 25.03.2020r. (przetarg elektroniczny) godzina 10:00

Kategoria: