Wybory ławników do sądów powszechnych – kadencja 2020-2023

Wybory ławników do sądów powszechnych - kadencja 2020-2023

Uprzejmie informujemy, że Rada Miejska w Wołominie prowadzi nabór kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023.

Zgłoszenia kandydatów na ławników (wraz z kompletem dokumentów ) należy składać w Biurze Rady Miejskiej w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, pok. 103 lub w kancelarii Urzędu Miejskiego w Wołominie z dopiskiem na kopercie: „kandydat na ławnika” (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu. W związku z tym, że dzień 29 i 30 czerwca 2019 roku są dniami wolnymi od pracy dla Urzędu Miejskiego w Wołominie, ostatnim dniem na złożenie zgłoszenia kandydata na ławnika wraz z kompletem dokumentów jest piątek 28 czerwca 2019 roku do godz. 14:00)

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Rady Miejskiej w Wołominie pok. 103 Urzędu Miejskiego w Wołominie, ul. Ogrodowa 4 lub telefonując pod nr 22 763-30-25.

Druki można pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Rady Miejskiej w Wołominie pod adresem:

http://wolomin.bip.net.pl/?c=677

lub w Biurze Rady Miejskiej w Wołominie, pok. 103 Urzędu Miejskiego w Wołominie, ul. Ogrodowa 4.

Z pełną treścią ogłoszenia można zapoznać się tutaj:  TUTAJ.

Kategoria: