Wyjątkowa pamiątka Stulecia – Jubileuszowa Kapsuła Czasu

Wyjątkowa pamiątka Stulecia – Jubileuszowa Kapsuła Czasu

21 września 2019 r. pod budynkiem Urzędu Miejskiego w Wołominie została wmurowana kapsuła czasu – ślad naszej obecności, pozostawiony dla przyszłych pokoleń. Kapsułę podarował Wołominowi w dniu setnych urodzin miasta, 4 lutego 2019 r. burmistrz Miasta Zielonka – Kamil Michał Iwandowski. Metalowa tuba została została umieszczona pod specjalną pokrywą u podnóża konstrukcji jubileuszowego dzwonu – „Henryka Konstantego”. Na pokrywie widnieje data „2019” – roku stulecia nadania praw miejskich.

Do kapsuły włożone zostały pamiątki, które mają przyszłym pokoleniom opowiedzieć coś o Wołominie, w którym żyliśmy. Zamknęliśmy w niej gazetę codzienną, pieniądze, zdjęcia Wołomina, nagrania z miejskich wydarzeń oraz utrwalone cyfrowo prace dzieci z gminnych szkół. W kapsule znalazła się jeszcze jedna wyjątkowa pamiątka – list, który kierujemy do przyszłych pokoleń, pod którym podpisali się zebrani na uroczystości Mieszkańcy.

Zachęcamy do zapoznania się z kilkoma pamiątkami, które zostały włożone do kapsuły, w tym z treścią listu:

Drodzy Wołominiacy XXII wieku, Przyjaciele z Przyszłości,

jest dziś sobota, 21 września 2019 r. Obchodzimy 100. urodziny naszego Wołomina. Zebraliśmy się przed Urzędem Miejskim przy ulicy Ogrodowej, w miejscu, gdzie 100 lat temu swoje posiadłości miał Henryk Konstanty Woyciechowski, założyciel miasta. Za chwilę wmurujemy tu kapsułę czasu, świętując stulecie nadania Wołominowi praw miejskich. Jak zapewne wiecie, stało się to na mocy dekretu Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego.

Pierwszym burmistrzem Wołomina został w 1919 r. Józef Lewański. Od 2014 r. jego następcą – jako pierwsza kobieta na tym stanowisku – jest Elżbieta Radwan. Wiceburmistrzami są Dariusz Szymanowski i Łukasz Marek, sekretarzem jest Małgorzata Izdebska, a skarbnikiem Bożena Wielgolaska. Przewodniczącym Rady Miejskiej jest Marek Górski, jego zastępcą – Katarzyna Pazio, a w skład Rady wchodzą ponadto: Aneta Adamus, Edyta Babicka, Agata Bochenek, Karol Cudny, Andrzej Fuśnik, Beata Gomse, Robert Kobus, Agnieszka Koza, Ryszard Madziar, Janusz Mirowski, Dorota Penger, Wojciech Plichta, Krzysztof Rembelski, Paweł Rozbicki, Bogdan Sawicki, Piotr Sikorski, Kazimierz Tarapata, Maria Wytrykowska oraz Magdalena Zych.

Obecnie Wołomin to nie tylko miasto, ale też prężnie rozwijająca się gmina. W 2019 roku ma ponad 49 700 mieszkańców, powierzchnię 62 km2, 13 szkół, 8 przedszkoli, 50 hektarów lasów i terenów zielonych. Mamy nadzieję, że gdy Wy czytacie ten list nasze miasto jest jeszcze piękniejsze niż dziś, jeszcze bardziej otwarte, tolerancyjne, bezpieczne, zielone i zadbane. Na pewno jest inne, bo – jak pisał Tadeusz Peiper – „przecie w całym kosmosie nie ma rzeczy tak zmiennej jak miasto, a rzecz tak zmienna nigdy nie da się ująć ostatecznie”.

Obok tego listu do kapsuły czasu wkładamy prace plastyczne dzieci z wołomińskich szkół. Być może stworzone przez nie obrazy przemówią do Was pełniej niż tylko słowa. Niech świadczą o naszym „tu i teraz”, bo Wołomin to jego Mieszkańcy. Uczymy się od starszych, a siłą i nadzieją jest młodzież. Mamy Wołomińską Radę Seniorów i Młodzieżową Radę Miasta, Wołomiński Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Uniwersytet Dziecięcy. Wołominiacy tworzą Budżet Obywatelski, dzięki któremu mają realny wpływ na to, co dzieje się w mieście i gminie. Do działania inspirują nas Wołomińskie Magnolie – kobiety, których aktywność zmienia nas i nasze otoczenie na lepsze.

Wierzymy w siłę współpracy. Od 100 lat aktywnie działamy w Związku Miast Polskich, Wołomin jest też członkiem Stowarzyszenia Metropolia Warszawa zrzeszającego kilkadziesiąt gmin na Mazowszu.

Żyjemy w czasach pokoju, mamy nadzieję, że w Wy także. Pamiętamy jednak o ogromnej cenie, jaką już wielokrotnie przyszło płacić nam Polakom za niepodległość. Liczymy, że w roku 2020 na polach Ossowa otwarte zostanie Muzeum Bitwy Warszawskiej – monumentalna placówka na miarę wielkiego zwycięstwa Polaków z 1920 r., którzy pokonując bolszewików ocalili Europę. Mamy nadzieję, że Muzeum stoi tu, w naszej gminie, gdy czytacie ten list i stać będzie przez kolejne stulecia.

21 września 2019 r. to radosny dzień dla Wołomina. Spędzamy go razem. Liczymy, że nasz nastrój udzieli się i Wam, otwierającym tę kapsułę. Niech stanie się ona niezwykłym łącznikiem miedzy nami, pomiędzy pokoleniami, które nie mogły ze sobą osobiście porozmawiać, ale które łączy nasze wspólne dobro: Wołomin.

Z przyjaźnią, życzliwością i szacunkiem

 
Kategoria: