Wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do dzierżawy

Wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do dzierżawy

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do dzierżawy, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 75/2019 Burmistrza Wołomina z dnia 06.03.2019 r.

Pobierz pliki:
Zarządzenie nr 75_2019 Burmistrza Wołomina w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy – załącznik do Zarządzenia nr 75_2019 Burmistrza Wołomina

Kategoria: