Wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do dzierżawy

Wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do dzierżawy

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do dzierżawy, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 118/2019 Burmistrza Wołomina z dnia 16.04.2019 r.

Zobacz:
Zarządzenie nr 118_2019 Burmistrza Wołomina z dnia 16.04.2019 (.PDF)
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy – załącznik do zarządzenia Nr 118 _2019 (.PDF)

Kategoria: