Wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w najem

Wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w najem

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w najem, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 206/2019 Burmistrza Wołomina z dnia 12.07.2019 r.

Wykaz nieruchomości (załącznik do zarządzenia nr 206/2019)

Zarządzenie nr 206/2019

Kategoria: