Wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w najem

Wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w najem

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w najem, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 242/2019 Burmistrza Wołomina z dnia 04.09.2019 r.

Pobierz:
Zarządzenie nr 242_2019 Burmistrza Wołomina w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Wołomi przeznaczonych do oddania w najem (.PDF)
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem – załącznik do Zarządzenia nr 242_2019 Burmistrz Wołomin (.PDF)

Kategoria: