Wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w najem

Wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w najem

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w najem, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 147/2019 Burmistrza Wołomina z dnia 16.05.2019 r.

Zobacz:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem – załącznik do Zarządzenia nr 147_2019 Burmistrza Wołomina (.PDF)
Zarządzenie nr 147_2019 Burmistrza Wołomina w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem (.PDF)

Kategoria: