Wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w użyczenie

Wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w użyczenie

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w użyczenie, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 208/2019 Burmistrza Wołomina z dnia 12.07.2019 r.

Wykaz nieruchomości (załącznik do zarządzenia nr 208/2019)

Zarządzenie nr 208/2019

Kategoria: