Wykaz nieruchomości gminy Wołomin przeznaczonych do zbycia

Wykaz nieruchomości gminy Wołomin przeznaczonych do zbycia

Na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do zbycia, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 361/2018 Burmistrza Wołomina z dnia 05.12.2018 r.

Zobacz:
Wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do zbycia – załącznik do zarządzenia nr 361_2018 Burmistrza Wołomina (.PDF)
Zarządzenie nr 361_2018 Burmistrza Wołomina w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do zbycia (.PDF)

Kategoria: