Wykaz odwołań od decyzji na budowę dróg gminnych

wykaz ulic

Odwołanie od decyzji na budowę drogi oznacza, że nie można rozpocząć żadnych prac związanych z budową do czasu rozpatrzenia sprawy przez właściwy organ (wojewodę). Lista ulic, które obecnie są rozpatrywane przez wojewodę:

1. Budowa ul. Nałkowskiego w Wołominie i Kobyłce
2. Budowa ul. Wiosennej w Wołominie od ul. Żółkiewskiego do ul. Kleeberga
3. Budowa ul. Kleeberga na odcinku od ul. Wiosennej do ul. Letniej
4. Budowa ul. Duczkowskiej od ul. Ciasnej w Wołominie
5. Budowa ul. Traugutta odc od ul. Legionów do ul. Sikorskiego w Wołominie
6. Rozbudowa drogi gminnej Duczki-Grabie-Mostówka
7. Rozbudowa ulicy Legionów na odcinku od ul. Partyzantów do ul. Wołomińskiej
8. Rozbudowa dróg gminnych: ulicy Wilsona w Wołominie i ulicy Warszawskiej w Kobyłce wraz z infrastrukturą
9. Budowa ul. Batalionów Chłopskich w Nowych Lipinach

Kategoria: