Wyłączenie usługi składania wniosków o wydanie dowodu osobistego przez Internet

Wyłączenie usługi składania wniosków o wydanie dowodu osobistego przez Internet

Od 27 lipca 2021 roku usługi składania wniosków o wydanie dowodu osobistego przez internet, zarówno dla osoby dorosłej jak i dziecka/podopiecznego, zostaną wyłączone.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 14 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1000)