Wymień surowce wtórne na drzewa i krzewy

Wymień surowce wtórne na drzewa i krzewy

Z okazji Światowego Dnia Drzewa przygotowaliśmy dla mieszkańców gminy Wołomin objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi kolejną akcję wymiany surowców wtórnych na sadzonki drzew i krzewów! Akcja odbędzie się dnia 9 października 2021 r. w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Łukasiewicza 4 w Wołominie w godz. 10:00-16:00.

Sadzonkę drzewa lub krzewu będzie można otrzymać za przyniesienie:
• jedna sadzonka za każde 5 kg butelek szklanych/słoików;
• jedna sadzonka za każde 10 kg makulatury;
• jedna sadzonka za każdy 1 worka butelek PET;
• jedna sadzonka za każdą 1 sztukę dużego zużytego, kompletnego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego;
• jedna sadzonka za każde 3 sztuki małego zużytego, kompletnego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego.

Mieszkańcy dokonują wymiany na podstawie jednego z dokumentów:
1. potwierdzenie złożenia deklaracji,
2. potwierdzenie uiszczenia opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości,
3. dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania na terenie Gminy Wołomin.
Pracownik PSZOK-u może odmówić przyjęcia odpadów, w przypadku odmowy okazania jednego z ww. dokumentów.

Tym razem przygotowaliśmy sadzonki następujących drzew i krzewów:
Wierzba całolistna 'Hakuro – nishiki’
Wierzba iwa ‘Klimanrock’
Sosna bośniacka
Klon pamowy
Judaszowiec kanadyjski
Berberys Thunberga 'Red Dream’
Dereń biały 'Elegantissima’
Pęcherznica kalinolistna 'Red Baron’
Pęcherznica kalinolistna 'Dart’s Gold’
Tawuła japońska
Lilak Meyera 'Palibin’
Jałowiec płożący 'Golden carpet’
Świerk kłujący 'Glauca’
Sosna kosodrzewina
Żywotnik zachodni 'Smaragd’
Wrzos pospolity

Dokumenty do pobrania (kliknij na plik, żeby rozpocząć jego pobieranie):
Regulamin akcji organizowanej na terenie Gminy Wołomin „Wymień surowce wtórne na drzewa i krzewy” (.PDF)